PROF. DR. Kutay OKTAY CHIEF    
PROF. DR. Erol AKKUZU MEMBER     
PROF. DR. Yavuz UNAT MEMBER    
PROF. DR. Eyüp AKMAN MEMBER    
ASSOC. PROF. DR. Canan TANRISEVER MEMBER    
ASSOC. PROF. DR. Güler TULUK MEMBER    
ASSIST PROF. Aydoğan AYDOĞDU MEMBER