PROF. DR. Kutay OKTAY CHIEF    
PROF. DR. Erol AKKUZU MEMBER     
PROF. DR. Yavuz UNAT MEMBER    
PROF. DR. Eyüp AKMAN  MEMBER    
ASSOC. PROF. DR. Canan TANRISEVER MEMBER    
ASSOC. PROF. DR. Ahmet ÖZDEMİR  MEMBER    
ASSOC. PROF. DR. Güler TULUK MEMBER    
ASSIST PROF. Muharrem AVCI MEMBER     
ASSIST PROF. Hüseyin PAMUKÇU  MEMBER    
ASSIST PROF. Çetin AKKUŞ  MEMBER