1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Programın amacı: Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli turist rehberlerini yetiştirmenin yanı sıra Turizm Sistemi içerisinde yer alan farklı sektörlerenitelikli eleman yetiştirmektir.Turizm Rehberliğiprogramında lisans düzeyinde verilecek teorik ve uygulamalı öğretim ile her yıl artarak 2011 yılı sonu itibarıyla 32 milyona yakın turist kabul edilenülkemizin gereksindiği profesyonel turist rehberleri yetiştirilecektir. Bu amacınyanı sıra öğrencilerin turizm sektörlerinde açık bulunannitelikli işgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yetiştirilmesi de sağlanacaktır. Böylece Türkiye Ekonomisi içinde sürükleyici olanturizm etkinliklerindegereksinim duyulannitelikli personel açığınınkapatılmasına katkı sağlanacaktır. Mezunlarımız “Turist Rehberi” olmaya hak kazanacaklardır. Mezunlarımız: bağımsızturist rehberi , seyahat acentasına bağlı turist rehberi , seyahat acentası yöneticisi , seyahat acentası enformasyon memuru , müze rehberi olarak istihdam edilebileceklerdir.

Turizm Rehberliği