2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı güz dönemi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı kapsamında 9 öğrencimiz tez önerilerini sundular. 27 Aralık Perşembe günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yahya Yeşilyurt, 28 Aralık Cuma günü Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz'ın oturum başkanlığında yüksek lisans seminer programları tertip edildi.  Katılımlarından ve desteklerinden ötürü oturum başkanları başta olmak üzere fakülte hocalarımıza, tüm lisans 4.sınıf ve yüksek lisans öğrencilerimize  teşekkür ederiz. Yüksek lisans seminer dersi kapsamında her dönem sonunda tertip ettiğimiz bu seminerlerin yüksek lisans öğrencilerimizin araştırmayı planladıkları tezlerine birçok noktada katkı sağladığı görülmektedir.