Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Ormancılık ve Tabiat Turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak belirlenen Kastamonu Üniversitesi yerel paydaşlarla sonuç-çıktı odaklı projeler için adımlar atmaya devam ediyor. Üniversitemiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürlüğü arasında ihtisaslaşma kapsamında yapılan işbirliği protokolü neticesinde Orman Fakültesi, Turizm Fakültesi ve X. Bölge Müdürlüğü personeli ve araştırmacılar bir araya geldi. 18 Şubat 2020 tarihinde Orman Fakültesinde yapılan toplantıya Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük,  DKMP Genel Müdürlüğü X. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile her iki fakültenin akademik personeli ve Bölge Müdürü yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personeli olmak üzere 47 kişi katılım sağladı.

İhtisaslaşma kapsamında özellikle bölgesel kalkınmaya destek verecek proje fikirlerinin ele alındığı ve tartışıldığı toplantıda özellikle;

Doğal kaynak yönetimi, Ziyaretçi yönetim planı, Eğitim-tanıtım ve bilinçlendirme programı,

Ekonomik değeri olan mantarların toplanması eğitimi, saklanması ve paketlenmesi,

İstiklal yolu geçmişi yaşama projesi (Sinevizyon gösteri merkezi, geleneksel yürüyüş programı),

Av turizmi planlarının yapılarak av turizmi gelirlerinin artırılması,

Ersizlerdere Tabiat Parkının turizme kazandırılması,

Kırsalda yaşayan kadınlarımızın istihdama katılımının sağlanması için ürün tedarik zinciri içerisinde yer alması,

Küre Dağları Milli Parkı’nın KUZKA ile birlikte çalışılarak UNESCO’ya Jeopark olarak tescil ettirilmesi böylece uluslararası tanınırlığının artırılması,

konularının öncelikli olarak projelendirilmesi ele alındı. Hazırlanacak projeler üzerinde daha sonra değerlendirmeler yapılmak üzere toplantı sona erdi.