Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK’ün de katılımıyla gerçekleşti. Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kutay OKTAY’ın Kastamonu özelinde gündemdeki turizm projeleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği toplantıya, fakültenin tüm öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda, Kastamonu İline ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlaması düşünülen “Doğa Turizmi Kampları”,  “UNESCO Üyelikleri (Gastronomi ve Mahmutbey Camii)”, “Tabiat Rehberi Uzmanlığı ve Kastamonu Tabiat Faaliyetlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi ve Haritalandırma”, “Kastamonu Üniversitesi Proje Tahsis Ormanı- Bungalov Evlerden ve Ağaç Üzerine Kurulacak Ahşap Evlerden Müteşekkil Tatil Köyü Kurulması”, “Kastamonu İlinde Tabiat, Kış ve Su Sporları Uygulama İmkânlarının Araştırılması”, “Kastamonu Kırsal Turizm Envanterinin Çıkarılması”, “Siyez Unu ile Yapılan Ürünlerin Standart Reçetelerinin Oluşturulması”, “İstiklal Yolu Geçmişi Yaşama ve Yaşatma”, “Kastamonu’da Tabiat Turizmi Unsurlarının Yöreye Özgü Gıdaların ve Orman Meyvelerinin Pazarlanması”, “Yücebıyıklar Konağı”, “Kastamonu’daki Yenilebilir Yabani Mantarların Tespit Edilmesi ve Mutfaklarda Kullanımının Araştırılması” ve “Yenilebilir Otların Kırsal Turizmin Geliştirilmesinde Kullanılması” projeleri öğretim elemanları tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Toplantının sonunda, öncelikli olan projeler belirlendi, projelerle ilgili bütçeler ve alınabilecek diğer destekler netleştirilmeye çalışıldı. Ayrıca, olası proje ortakları konusunda da bazı fikir alışverişinde bulunuldu.