Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU Doktora öğrencisi Kaan Berk DALAHMETOĞLU ile birlikte “4. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Kongresi”ne katıldı. Kongrede "Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkının Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi" isimli bildirinin sunumu gerçekleştirildi.