Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU "3.Uluslararası Çağdaş Bilimlerin Yenilikçi Çalışmaları Tokyo Kongresi"ne katıldı. Kongrede "Etkili Turizm Diplomasisi, Aşı Turizmi ve Üçlü Sarmal Modeli: Kovid-19 Pandemisi Döneminde Baltık Ülkeleri Bölgesel Turizm Kalkınma Stratejisi" isimli bildiri sunumu gerçekleştirildi.