"Tabandan tavana kalkınma amacıyla 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan LEADER Projesi çerçevesinde 2020 yılında duyurulan çağrıda destek almaya kazanan Kastamonu Yerel Eylem Grubu (YEG) Dernekleri Turizm Fakültesi’nde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar.

Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sönmez, Fakülte Öğretim Üyesi Dr. Aydoğan Aydoğdu’nun hazır bulunduğu toplantıya Araç YEG Derneği Başkanı Aziz Özelci, Dernek Müdürü Metin Çapraz, Devrekâni YEG Derneği Başkanı Dr. Gül Banu Çiçek Bideci, Dernek Müdürü Hasan Pazar, Uzman Gizem Çamcı, Taşköprü YEG Derneği Müdürü Oğuz Selçuk ve Uzman Kübra Köşkeroğlu katıldı.

Toplantıda Kastamonu YEG Derneklerimizin yıllık uygulama planlarında yer alan başta turizm olmak üzere diğer tüm tema konularında tam bir işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı. Kastamonu Üniversitesi’nin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisas üniversitesi olmasının YEG Derneklerinin etkinlik alanlarıyla örtüşen bir çok yanının var olduğuna vurgu yapıldı. Bununla birlikte diğer STK ve Kamu Kurumlarının yürütmekte oldukları projeler arasında da gerek Kastamonu Üniversitesi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, gerekse de YEG Derneklerinin projeleri arasında örtüşen/birbirini tamamlayan bir çok konunun olduğu dile getirildi. Turizm fakültesinin söz konusu kurumların planlanmış etkinliklerinin ve projelerinin eşgüdümlenmesinde inisiyatif üstlenerek etkinlik ve etkililiğin arttırılmasını sağlama hususundaki iradesinin vurgulandığı toplantıda belirli aralıklarla bir araya gelinerek sürekliliğin sağlanması da karara bağlandı."

 

LEADER 3