2020-2021 Güz Döneminde Biriminizde Vize Mazeret Sınavına katılmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinde yer alan Mazeret Başvuru ekranını kullanarak Mazeret Sınavı başvurusunda bulunabileceklerdir. Ayrıca dilekçeye gerek yoktur. Mazeret Başvuruları Bölüm Başkanlarının ekranında görülecek olup onay kabul ya da red işlemleri buradan yapılacaktır. Bölüm Başkanlarınca başvurusu kabul edilen her bir Mazeret Sınavı, o dersin ilgili Öğretim Elemanı tarafından tanımlanıp uygulanacaktır. Ortak dersler ile ilgili işlemler Uzaktan Eğitim Merkezince derslerin Öğretim Elemanları tarafından koordineli olarak yapılacaktır. Ortak derslerin sınav tarihi 10 Aralık.2020 saat:09:00-23:59 arasında online olarak yapılacaktır.

Not: Ortak derslerin son başvuru tarihi 06.12.2020 saat:23.59'a kadardır.

Bölüm derslerinin son başvuru tarihi 08.12.2020 saat:23.59'a kadardır.

Bölüm dersleri mazeret sınavları 14-18 Aralık tarihleri arasında öğretim elemanlarının duyuracağı saatlerde yapılacaktır.