1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Hakkımızda

 

 TARİHÇE

Kastamonu Turizm Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.02.2009 tarihli ve 4067 sayılı yazılı teklifi üzerine, 28.03,1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 25.2.2009 tarihli ve 2009/14695 sayılı kararıyla kararlaştırılarak 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak K.Ü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak Kurulmuş olup, 2011-2012 Akademik yılında ek kontenjanla Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ilk kez öğrenci alarak Eğitim-Öğrenimine başlamıştır. Yüksekokulumuzda; 29.03.2012 tarihli YÖK Yürütme Kurulunun kararıyla 2547 Sayılı Kanununu 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Turizm Rehberliği bölümü açılmıştır.
Yüksekokulumuz, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 16.02.215 tarih ve 2015/7320 sayılı kararı 09 Mart 2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

MİSYONUMUZ

Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak misyonumuz küresel ölçekte turizm sektörünün gelişimine yönelik bilgi ve becerisini kamu yararına sunan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştırma yeteneğine sahip, karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, doğal, kültürel ve rekreasyonel değerleri ile zengin olan bölge ile ilgili çağın getirdiği yenilikleri takip ederek araştırmalar yapan, çevre duyarlı, tam donanımlı yönetici adayı turizmciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Turizm ve akademi çevrelerinde; Akademik kadrosu, eğitim sistemi, öğrencileri, mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve yenilikleri ile uluslararası seviyede rekabet edebilecek niteliklere sahip, çevre koruma bilinci içinde olan, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, uygulamaya dönük ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmaları ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir okul olmak.

PROGRAMIN AMACI

Program, turizm sektöründe ilgili işletmelerin idaresi, yönetimi, verimliliğin arttırılması, kalite standardizasyonunun yükseltilmesi, pazarlama olanaklarının artırılması durumlarına yönelik uygun yöntem ve teknikler geliştirerek uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.