Email-giris

TARİHÇE

Kastamonu Turizm Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.02.2009 tarihli ve 4067 sayılı yazılı teklifi üzerine, 28.03,1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 25.2.2009 tarihli ve 2009/14695 sayılı kararıyla kararlaştırılarak 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak K.Ü. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak Kurulmuş olup, 2011-2012 Akademik yılında ek kontenjanla Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ilk kez öğrenci alarak Eğitim-Öğrenimine başlamıştır. Yüksekokulumuzda; 29.03.2012 tarihli YÖK Yürütme Kurulunun kararıyla 2547 Sayılı Kanununu 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Turizm Rehberliği bölümü açılmıştır.
Yüksekokulumuz, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 16.02.215 tarih ve 2015/7320 sayılı kararı 09 Mart 2015 tarih ve 29290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Turizm Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.