VİZYONUMUZ

Turizm ve akademi çevrelerinde; Akademik kadrosu, eğitim sistemi, öğrencileri, mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve yenilikleri ile uluslararası seviyede rekabet edebilecek niteliklere sahip, çevre koruma bilinci içinde olan, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, uygulamaya dönük ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmaları ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir okul olmak.

MİSYONUMUZ

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz küresel ölçekte turizm sektörünün gelişimine yönelik bilgi ve becerisini kamu yararına sunan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, araştırma yeteneğine sahip, karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, doğal, kültürel ve rekreasyonel değerleri ile zengin olan bölge ile ilgili çağın getirdiği yenilikleri takip ederek araştırmalar yapan, çevre duyarlı, tam donanımlı yönetici adayı turizmciler yetiştirmektir.