Prof. Dr. Kutay OKTAY Turizm Fakültesi Dekan V.  Başkan
 Prof. Dr. Erol AKKUZU Orman Fakültesi Öğretim Üyesi  Üye
 Prof. Dr. Yavuz UNAT Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  Üye
 Prof. Dr. Eyüp AKMAN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi  Üye
 Doç. Dr. Canan TANRISEVER Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
 Doç. Dr. Güler TULUK Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
 Dr. Öğr .Üyesi Aydoğan AYDOĞDU Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı  Üye