Email-giris

          Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri olan nitelikli eleman eksikliğini, turizm alanının gastronomi bölümünde gidermeye katkıda bulunmaktır.Türkiye, yetişmiş yeni işgücünün önemli bir kısmı için, iş bulma imkânları kısıtlı olan bir ülkedir. Ülkede hem hızlı nüfus artışı hem de artan bu nüfusun kentlerde yoğunlaşması sorunu günden güne ağırlaşmaktadır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinin oluşturduğu ortam, çalışabilecek durumdaki insanlara yeni iş alanları yaratma konusunda bir takım zorluklar yaratmaktadır. Turizm sektörü bu konuda yeni iş alanlarının açılmasını sağlayarak önemli bir işlev görmektedir.

          Turizm sektörünün emek-yoğun bir sektör olması ve otomasyona diğer sektörlerden daha az imkân tanıması bu sektörde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Turizm sektöründe gelişmiş ülkeler incelendiğinde, o ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurların sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarihi ve doğal zenginlikleri değil, onları değerlendiren nitelikli insan gücü ve organizasyon yapısı olduğu görülmektedir. Buna göre, bir ülkede turizm sektörünün geliştirilmesi açısından özellikle turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, seyahat acenteleri ile ulaştırma işletmelerinde çalışanların nitelikli insanlardan oluşması büyük önem taşımaktadır.

          Bu anlamda bölüm, gastronomi kavramından yola çıkarak şu şekilde açıklanabilir: Gastronomi; yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan, aynı zamanda bilimsel ve sanatsal unsurlarla katkı sağlayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.

         Gastronomi turizmi ise; daha önce yaşanmamış bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak için seyahat motivasyonu yaratan ve seyahat davranışlarının güdülenmesine önemli ölçüde yardımcı olan turizm şeklidir. Başka bir ifadeyle de, ana motivasyon kaynağı, özel bir yemeğin tadımını veya bir yemeğin üretim aşamalarını görmek amacıyla, yöresel veya kırsal alanları, yiyecek üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları ziyaret etmektir.

         Yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi şeklinde değerlendirilebilecek olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Fakülteleri bünyesinde olmazsa olmaz nitelikte bir bölümdür. Çünkü turizm işletmeleri, konuğun beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlere önem vermek ve bu konuda alabildiğince hassas olmak zorundadır.

          Günümüze bakıldığında, bu alanda gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta turizm işletmelerinin gittikçe gelişmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumda ise, kişilerin yiyecek-içecek işletmelerinin ürettiği mal ve hizmete olan talebi ülke ekonomilerine ve hizmet endüstrisinin büyümesine katkı sağlamaktadır.

          Dünya turizm pastasından payını artırmak isteyen ülkeler: turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması için ülkelerin turistik ürün bileşenlerinde cazibe ve çekicilik unsurunu yeterli bulmayıp kültürel öğeleri, özellikle de gastronomi kültürünü ön plana çıkarmak istemektedirler. Böylece gastronomi turizmle bütünleşerek gerek iç, gerekse dış turizmde önemini artırarak, ülke ekonomisine de artı gelir olarak katkıda bulunmakta ve turistlerin destinasyon seçiminde de etkili olabilmektedir. Zira ülke mutfaklarını tanımaya, mutfak kültürlerini araştırmaya yönelik seyahatler günümüzde gittikçe artmaktadır.

          Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Bu durum turistin tatil zevkini, keyfini de arttırmada rol oynar. Çünkü her turist gittiği ülkenin mutfağını, lezzetlerini merak eder. Gidilen ülkede orada yaşayan kişilerin neler yediğini neler içtiğini keşfetmek turistin ilgisini çeker. Günümüzde turizmde gelişen rekabet ortamı, artık ülkelerin yalnızca tarihi değerlerini, ören yerlerini, denizini, güneşini, kumsalını pazarlamakla kısıtlamamakta, aynı zamanda mutfak kültürlerini de ön plana çıkarmaktadır. Günümüzde gastronomi, turistlerin tatil yerini seçme sebeplerinin en önemlilerinden biri haline gelmiştir.

Gastronomi açısından dünyadaki bütün ülkelerden daha büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye bu özelliğini turizme yansıtmayı başarırsa önemli bir turizm gelirine sahip olabilir. Bu bağlamda, kurulması teklif edilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan kişilerin pek çok kültürün mutfağını yaşatan Türkiye’nin turizm potansiyelinin artmasında etkin rol oynaması beklenmektedir.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi  Hakkı ÇILGINOĞLU'nun Bölüm Tanıtım Videosu için tıklayınız