1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Güz Dönemi Yüksek Lisans Semineri

23 Aralık 2016 Cuma günü, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü Başkanı Sayın Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ’ nün oturum başkanlığında, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Semineri gerçekleştirilmiştir.

Seminer programı iki oturumdan oluşmuştur. İlk oturumda yüksek lisans öğrencilerimizden Emirhan FINDIKLI –Turizm Araştırmalarının Doğası, Dünü ve Bugünü, Bekir YÜKSEL-Kastamonu Tarihinde Şehit Şerife Bacı’nın Turizm Açısından Yeri ve Önemi ve Öğr. Gör. Ömer SARAÇ –PANKS konuları, ikinci oturumda ise Emrullah CANSU-Seyahat Acentelerinin Yerli Pazardaki Paket Turlarda Uyguladıkları Satış Teknikleri: İstanbul Örneği, Kübra TEKNECİ-Küçük Otellere Yönelik Yenilikçi Satış ve Pazarlama Teknikleri ve Gülayım Katagan Kızı- Yiyecek İçecek İşletmelerinde Online Satış Teknikleri Üzerine Bir Araştırma konuları sunulmuştur.

Seminere, fakülte dekanımız Sayın Prof. Dr. Saim ATEŞ, Yüksek lisans öğrencilerimizin danışmanları olan fakültemiz öğretim üyeleri; Sayın Doç. Dr. Kutay OKTAY, Yrd. Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU, Yrd. Doç. Dr. Muharrem AVCI, Yrd. Doç. Dr. Canan Tanrısever, Yrd. Doç. Dr. İrfan MISIRLI, fakültemizin diğer öğretim üyeleri, fakülte öğrencilerimiz ile misafirimiz emekli öğretmen Sayın Mehmet SAYAN katılmıştır.