1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi Fakültemiz Tarafından Tertip Edildi

 

Dünyada hızla gelişmekte olan "Helâl Turizm" konusunda Türkiye’nin olması gereken seviyeye gelebilmesi ve büyüyen bu büyük faaliyetten hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Alanya Adenya Otelde Uluslararası Helâl Turizm Kongresinin ilki düzenlendi.

Programa Kastamonu üniversitesi rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI, Kırgızistan Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Nurlan AHMETOVA, Balıkesir Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim ATEŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Talat SAKALLI, Azerbaycan Turizm Bakanlığı temsilcisi Mahir QAHRAMANOV, Azerbaycan Turizm Management Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Rehman SEFEROV, Ekonomi Bakanlığı temsilcisi Tugay ŞEN, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi temsilcisi Cem TİNTİN, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi temsilcisi Fazıl ALATA, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Kazakistan temsilcisi Kalilla MAJANOV, Akademisyenler, Özel, Kamu ve Kuruluşlarından birçok temsilci ve öğrenciler katıldı.

13 farklı ülkeden (Malezya-Singapur-Kazakistan-Endonezya-Kırgızistan-Azerbaycan-Almanya-Pakistan-Bangladeş-Mısır-Güney Afrika-İngiltere ve TÜRKİYE) 128 tam metin bildirili akademisyeni bu kapsamda ağırladık.

Kongre ile helal turizm potansiyeli, helal turizm standardizasyonu ve akredite çalışmaları başta olmak üzere birçok önemli mevzu, Helal Turizm Üzerine Kavramsal İncelemeler,  Helal Turizmde Finans ve Pazarlama, Helal Otel İşletmeciliği, Helal Turizm Algısı, Helal Turizmde Tüketici Memnuniyeti, Şikâyetleri, Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı, Turizmde Helal Gıda Kavramı ve Helal Turizmde Sertifikasyon başlıklı 26 ayrı bilimsel oturumda katılımcılar tarafından tartışıldı.

İstatistiki verilerin derinlemesine analiz edildiği kongrede,  Müslüman Seyahat pazarı değerinin 2014 yılında 145 milyar dolara ulaştığı ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turistin, tüm seyahat ekonomisinin %10'unu oluşturduğu, 2020 yılı itibariyle de 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlanmasının beklendiği ve yaklaşık 200 milyon dolar şeklinde tahmin edilen bir harcamayla Helâl turizm pazarının toplam seyahat ekonomisinin %11'ine çıkması beklendiği konuşuldu.

Kongrede üzerinde derinlemesine tartışılan mevzuların akabinde öneri olarak sunulan maddeler şöyledir:

-Helal Turizm konseptinin önemsenerek hedef kitleyi çekme adına önemli adımlar atıldığında 2020 yılında seyahat edecek olan 180 milyon Müslüman turistin büyük çoğunluğu ülkemizi tercih edebilir.

-Bu sayede 2023 hedefi olan turizm 86 milyar turizm geliri hedefine rahatlıkla ulaşılabilir hatta bu rakamın üstüne sürdürülebilir uygun stratejiler ile çıkılabilir.

-2020 yılında seyahat edecek olan 180 milyon Müslüman turistin 98 milyonunun İslam ülkelerine seyahat edeceği ve yaklaşık 115 milyar dolar harcayacağı beklenmektedir. Bu pastadan alacağımız payı arttırma doğrultusunda helal turizm bir an önce bir turizm politikası olarak ele alınmalı ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna uyarlanmalıdır.

-Turizm Strateji Belgesi helal turizmin geliştirilmesi çerçevesinde revize edilmelidir, tüm turizm türlerine göre helal turizm eylemleri belirlenmelidir, güven tesisi için, standardizasyon ve belgelendirme çalışmalarının akreditesi sağlanmalıdır, hizmet personeli bu konuda eğitilmelidir, hedef pazarlara yönelik etkin pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır.

-Helal Turizm alanında ülkemizin güçlü ve zayıf yönleri ile bu alandaki fırsat ve tehditler belirlenmelidir.

-Helal turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bu alandaki alt ve üst yapıların zenginleştirilmesi, helal turizmin teşvik edilmesi ile helal turizm ülkemizin en çok turist çeken turizm türlerinden biri olabilir.

-İslami emir ve yasaklara uyularak yapılan turizm şekli olan helal turizm ile sadece yerli turistlerden elde edilecek gelirin artması değil aynı zamanda diğer Müslüman halklara sahip ülkelerden gelecek talepler de dikkate alındığında ülke olarak ve işletmeler bazında da yeni ve büyük bir turizm pazarı elde edilebilir.

-Hükümet önderliğinde kent dinamiklerinin, üniversitelerin, bürokratların, belediyelerin, il özel idaresinin, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir yapı içerisinde bu konuyu gündeme taşıması ve çözüm arayışında olması gerekir.

-Yatırımcıların dikkatleri bu pazara çekilerek önemli ekonomik kazanımlar elde etmeleri sağlanabilir. Bununla birlikte, dini hassasiyetleri olan kitlelerin de tatil ihtiyaçlarının ülke içinde karşılanması sağlanabilir.

1.Uluslararası Helâl Turizm Kongresi ile Helâl turizm konusunda çalışma yapan akademisyenler, turizm uzmanları, potansiyel müşteriler ve karar vericiler bir araya gelmiştir. Bütün paydaşları bir araya getiren Kongrenin açılış panelinde Prof. Dr. Füsun İstanbullu DİNÇER, kapanış panelinde ise Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN’ın moderatör olarak görev yaptı. Panellerde konuşmacı olarak yer alan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR, Halal Voyage Kurucusu Cüneyt ÇETİN, CrescentRating, HalalTrip & Muslim Travel Warehouse CEO’su Fazal BAHARDEEN, Journal of Islamic Marketing dergisi editörü Dr. Jonathan WILSON, World Halal Council (WHC) & GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER, Balıkesir Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Helal Turizm Anlayışı kitabı yazarı Dr. Mohamed BATTOUR, DinarStandard Türkiye Temsilcisi Dr. Yakup Kocaman ve Helal Turizmin Felsefesi Teorisi Uygulaması kitabı yazarı Prof. Dr. Orhan Batman kongreye şu şekilde katkı sundu:

•İşletmelerin ve akademisyenlerin bir ağ oluşturmasının sağlaması,

•Helâl turizmin tanıtım ve pazarlanmasında ortak iş birliği yapılması,

•Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, fikirlerin paylaşılması ve Müslüman seyahat piyasasına dair hizmetlerin geliştirilmesi,

•Ürün ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde planlanması,

•Müslüman turistlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi,

•Helâl turizm pazarının tanıtılması, markalaşması ile ürün ve hizmetlerin pazarlanması vb. hususlarda Milletlerarası fırsatlar sunması,

•Turizm sektörünün Müslüman turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Helâl turizm endüstrisini yeni noktalara doğru geliştirmesi,

•Turizm işletmelerine, finans şirketlerine, sertifikasyon kurumlarına ve araştırmacılara büyüyen Helâl turizm piyasasına dair derin bilgiler ve seyahat tahminleri sunulması,

Türkiye’nin ilk helal turizm sertifikalı oteli olan Adenya Otel’de tertip edilen kongrenin danışma kurulunda 18 profesör hizmet sundu. 1.Uluslararası Helâl Turizm Kongresine yurt içi-yurt dışı toplamda 48 üniversiteden 144 bildiri geldi. Bu bildiriler gönüllü olarak bilim kurulunda görev yapan 133 akademisyen tarafından değerlendirildi ve 128 tam metin bildiri kongrede sunulmaya hak kazandı.

Sonuç olarak, turizm sektörü içerisinde her alanda öncü olmaya layık olan ülkemizi helâl turizm alanında da lider konuma yükseltme hedefinde tertip edilen 1.Uluslararası Helâl Turizm Kongresi, Helâl turizm alanında değişen piyasa eğilimleri ve fırsatlarla ilgili olarak sahadaki uzman ve lider kişilerle yakın ilişkilerin kurabileceği ve konu hakkında bilgi edinebilme fırsatı sunulan iki günlük bilimsel oturum, iki adet panel ve yarım günlük sosyal gezi ile son buldu.

Kongreye uzaktan yakından teşrif eden tüm katılımcılara desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi: http://www.halaltourismcongress.com