Turizm Rehberliği Bölümü 2012 yılında açılmış olup, Türkiye'de Turizm Rehberliği lisans eğitimi veren sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Turizm Rehberliği programında lisans düzeyinde verilecek teorik ve uygulamalı öğretim ile iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye'yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, etkili iletişim becerilerine sahip, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm Rehberliği bölümünün amacı; ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli turist rehberlerini yetiştirmenin yanı sıra Turizm Sistemi içerisinde yer alan farklı sektörlere nitelikli eleman yetiştirmektir. Ayrıca turizm sektörlerinde açık bulunan nitelikli işgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yetiştirilmesi de sağlanacaktır. Böylece Türkiye Ekonomisi içinde sürükleyici olan turizm faaliyetlerinde gereksinim duyulan nitelikli personel açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. 

Mezunların Çalışma Alanları

  • Bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, müze rehberi olarak çalışabilme imkanı,
  • Seyahat acentası yöneticisi ve enformasyon memuru olma imkanı,
  • Kendi işlerii kurabilme ve iş yeri açabilme imkanı,
  • Havayolu şirketlerinde çalışma imkanı,
  • Etkinlik- organizasyon şirketlerinde çalışma imkanı,
  • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkanı,

 Mezuniyet Koşulları;

        8 yarı yıllık eğitim sonucunda belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri en az 240 AKTS kredilik başarıyla tamamlamış olmak.

        Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

      Bölüm öğrencilerinin mezuniyet koşulları kapsamında belirlenen tarihi ve turistik alanları tanımak bilgi sahibi olmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı  denetim ve gözetimi altında TUREB tarafından yapılan yurt içi uygulama gezilerine katılmaları zorunludur. Uygulama gezileri ülkesel veya bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenmektedir. 

Profesyonel Turist Rehberi Olma Koşulları;

        Ülkesel yurt içi uygulama gezi süresi en az otuz altı takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi ise her bir bölge için en az altı takvim günüdür. Ülkesel uygulama gezisi, TUREB'in gerekli gördüğü hallerde bölümlere ayrılarak yapılabilir. Uygulama gezilerinin tamamına katılarak diğer şartları yerine getirenler Ülkesel Turist Rehberi; uygulama gezilerini bölgesel düzeyde tamamlayıp diğer koşulları da yerine getiren öğrenciler ise başarılı oldukları bölgeler için Bölgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanırlar.

      YDS' den alınan geçerlilik süresini yitirmemiş ve en az ilgili mevzuat gereğince belirlenen puanda (75 puan) veya bu puana denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer başarı belgesine sahip olmak veya TUREB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetim ve denetiminde yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak.