Ülkemizde turizm alanında eğitim veren lisansüstü programların sayısı 2015 yılında 76 iken, bu sayı 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle 100’ün üzerine çıkmıştır. Programlar tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde olup, genellikle turizm işletmeciliği anabilim dalı altında toplanmaktadır. Turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları, deniz turizmi, ekoturizm rehberliği ve inanç turizmi de turizm alanındaki lisansüstü eğitimin alt dallarını oluşturmaktadır. Önemi her geçen gün artan, turizm çeşitlerinin başında gelen ve ülkemizin dünya sıralamasında önemli bir potansiyele sahip olduğu kabul edilen inanç turizmi lisansüstü programları sayı bakımından oldukça yetersizdir. İnanç turizminin turizm endüstrisi içindeki önemini kavrayabilme, bu turizm çeşidini bütüncül bir bakış açısı ile sentezleyebilme, analiz edebilme, farklı inanç ve fikirlere saygılı olabilme ile turizmin toplumlar arasındaki uzlaşıya katkı sağlamaktadır. Bu sebeple inanç turizmine ilgi duyan, akademik kariyerini de bu alanda yapmak isteyen lisans mezunları için Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İnanç Turizmi Yüksek lisans Programı açılmıştır. Türkiye’de inanç turizmi yüksek lisans programında eğitim verecek olan ikinci üniversite olma unvanını alan üniversitemiz, tarihinden bugüne kadar önemli birçok dini değer ve yapıya ev sahipliği yapan “Evliyalar Kenti” Kastamonu’nun inanç turizmi potansiyeline katkı sağlayacak değerli adımlar atmaktadır. 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan inanç turizmi tezli yüksek lisans programı sayesinde, dini değerler ile ilgili bilgi sahibi, inançlar konusunda donanımlı bireylerin turizme ve akademik hayata kazandırılması hedeflenmektedir.

turfak01