Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Dokümanlar

 Staj

Staj Defteri İçin Tıklayınız.


BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI UYGULAMASINA (STAJ) İLİŞKİN ESASLAR İçin Tıklayınız.  

Kastamonu Üniversitesi İşletme Staj Sözleşmesi İçin Tıklayınız. 

Hangi Durumlarda Stajdan Muaf Olurum?

İlgili bölüme dikey geçiş yoluyla veya daha önce turizm ile ilgili bir programdan kayıt sildirerek kayıt olan öğrencilerin, daha önceki üniversitelerinde yapmış oldukları meslek stajlarının kabul edilebilmesi için, söz konusu öğrencilerin daha önce staj yaptıkları işletme şartlarının bölümde uygulanan asgari işletme şartlarına uyduğunu ve kayıt yaptırdıkları bölüm ile daha önceki üniversitelerinde okudukları bölümün aynı olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu konuyla ilgili yetkili birim Staj Komisyonu’dur.

Staj Yükümlülüklerim Nelerdir?

Stajyer, staj süresince, öğrencilik yükümlülüklerine ve staj yaptığı işyerinin kurallarına uymak durumundadır. İşyeri kurallarına uymayan stajyerler hakkında işletme yönetimi talep etmesi halinde “Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde disiplin soruşturması bölüm Başkanlıklarınca yapılır. Bu durumda öğrencinin yaptığı staj, komisyonca kabul edilmeyebilir. Stajyer öğrenci gerektiğinde bölüm başkanının görevlendireceği staj komisyonu üyesi/üyeleri tarafından staj yerlerinde denetlenebilir

Stajyer, staj evraklarının zamanında işletmeye ve staj bitiminde bölüme ulaştırılmasından bizzat kendisi sorumludur.

Staj yapacağı işletmeye yazılı veya sözlü başvuru yaptınız mı?

Adım 1: Yaptığınız başvuruyu belgelendirmek için “Staj Başvuru Formu”nu kendinize ait bilgileri doldurarak 3 asıl nüsha olacak şekilde hazırlayın ve imzalayın. 

Adım 2: Hazırladığınız formu staj yapacağınız işyeri ile ilgili alanları (staj yapılan yer ve işveren ve yetkili ile ilgili bölümler) iş yerine doldurtarak onaylatın.

Adım 3: İşyerince onaylanan formları Fakülte Staj Komisyonu Onayı için ilgili öğretim elemanlarına imzalatın.

Adım 4: Onaylı Zorunlu Staj Formlarının bir nüshasını kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte staja başlama tarihinden en az 1 hafta önce Staj Komisyonuna, bir nüshasını staj yapacağı işletmeye teslim edin, diğer nüshayı ise staj bitiminde staj dosyasına eklemek üzere saklayın.

DİKKAT:

*Staj Başvuru Formunda işe başlama ve bitiş tarihleri ile iş günü yazılması zorunludur. Bu alanların boş olduğu formlar işleme alınmayacak, öğrencinin stajı KABUL EDİLMEYECEKTİR.

*Zorunlu Staj Formunda belirtilen staj yerlerinde ya da tarihlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ya da staj iptalinin

 3 iş günü içerisinde Fakültemize bildirilmesi ve gerekli görüldüğü durumda belgelerin tekrar tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj yapmayı düşündüğünüz yerle iletişime geçip onay aldıktan sonra Adımları takip edin.

ÖNEMLİ:

Staja gidecek öğrenci işletmedeki yöneticinin dolduracağı ve stajyer öğrenci hakkındaki görüşlerinin yer alacağı “Kurum Staj Değerlendirme Formu” ile “Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesini” işletmeye elden teslim eder. Kurum Staj Değerlendirme Formu ve Stajyer Öğrenci Devam Çizelgesi kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından staj dosyasına eklenir ve dönemin başladığı ilk hafta staj komisyonuna teslim edilir.

Stajımı Tamamladım Evraklarımı ve Staj Dosyasını Nasıl Hazırlayacağım?

Stajyer, stajların bitiminde, staj değerlendirme raporu, kapalı ve onaylı bir zarf içindeki “Kurum Staj Değerlendirme Formu” ve “Stajyer Devam Öğrenci Çizelgesi” ile diğer staj evraklarından oluşan “STAJ DEFTERİ DOSYASINI”, dönemin başladığı ilk hafta staj komisyonuna bizzat elden teslim etmekle yükümlüdür.

Staj Bittikten Sonra Sınav Olacak Mıyız?

Staj Komisyonu gerekli görmesi halinde staj yapan öğrencileri mülakata alabilir. Mülakat söz konusu olduğunda, sınav tarihleri, Staj Komisyonunca önceden ilan edilir. Stajların değerlendirilmesinde, staj evraklarının düzeni, staj raporu ve işyeri değerlendirme formu göz önünde bulundurularak gerekli incelemeleri yapan Staj Komisyonu stajın kabulüne ya da reddine ilişkin kararını en fazla iki hafta içerisinde fakülte staj komisyonuna bildirir.

Stajı reddedilen öğrenci, red kararının ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde Fakülte Staj Komisyonuna itiraz edebilir.

DİKKAT!

Staj yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince “İş kazası ve meslek sağlığı sigortası” yapılacaktır. Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.