Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Misyon-Vizyon-Kalite Politikası


MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası ölçekte turizm sektörüne profesyonel, yenilikçi, milli ve evrensel değerlere sahip yönetici ve girişimci adayları yetiştirmek, turizmin gelişimine bilimsel, sektörel ve toplumsal anlamda katkı sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde saygınlığı olan, tanınan ve uluslararası çalışmaları ile sözü geçen, bir turizm eğitim kurumu olmaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

 Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,


• Başta çalışanları ve öğrencileri olmak üzere tüm paydaşlarının, süreçlere katılımını, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı        süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sağlamak,
• Kalite bilincine önem veren yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin yüksek akademik başarısını ve okul sonrası hayatlarında başarılı              olabilmelerini sağlamak amacıyla öğrenci ve velilerin memnuniyetini ön planda tutarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmek,
• Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için İlimizin turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek,
• Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî    bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirmek


Fakülte Kalite Politikamızı oluşturmaktadır. Yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir kalite politikasını tahaahüt eder.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.