Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

Genel Bilgiler


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz 2018-2019 eğitim yılında Turizm Fakültesi bünyesinde açılarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, turizm ve yiyecek-içecek sektöründe küresel anlamda popülaritesini koruyan, sürekli değişim ve gelişim içinde olan bir alandır. Bu doğrultuda bölümümüzde, değişen çevresel koşulları, tüketici istek ve beklentileri, öğrencilerimizin sektörün farklı alanlarında ihtiyaç duyabileceği teorik ve pratik bilgiler dikkate alınarak lisans düzeyinde verilecek dersler dinamik bir bakış açısı ile özenle belirlenmekte, Toplam Kalite felsefesi doğrultusunda sürekli yenileme ve iyileştirme bilinciyle de gereksinimler doğrultusunda revize edilmektedir. Öğrencilerimize, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Pazarlama, Temel Mutfak Kültürü, Gıda Güvenliği ve Hijyen, Servis ve Sunum Teknikleri, Maliyet Kontrolü gibi temel derslerin yanı sıra Türk ve Dünya Mutfakları, Unlu Mamuller, Çikolata Üretim Teknikleri, Butik Pastacılık, Artisan Pastacılık gibi özellikli konularda teorik bilgiler edineceği ve uygulamalarla beceri ve yaratıcıklarını geliştirebilecekleri bir eğitim ortamı sunmaktayız. Öğrencilerimiz edindiği tüm bu teorik ve pratik beceriler ile meslek hayatlarına hazır olarak mezun olacaklardır. Kalite ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde, fakültemiz kadrosunda yer alan 2 Profesör, 6 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Dr. Arş. Gör., 5 Arş. Gör. ve 2 Öğr. Görevlisinin yanı sıra hem üniversitemiz, hem de sektörümüzün konusunda uzman profesyonelleri ve öğretim elemanları ile öğrencilerimize hizmet vermekteyiz.

Misyonumuz:

Fakültemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü,  mesleki etik ilke ve kurallara uyan, din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin takım çalışması bilinciyle mesleğini icra eden, Türk ve dünya mutfaklarına hâkim, özellikli mesleki beceriler edinmiş, Türk mutfak kültürüne sahip çıkan, edindiği bilgi ve becerileri Türk mutfak kültürünün gelişmesinde ve tanıtılmasında kullanan, nitelikli, analitik düşünme beceresi edinmiş, çevresine duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi gastronomi uzmanları ve şef adaylarını sektöre kazandırmaktır.

Vizyonumuz:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitiminde, sektörün en çok tercih edilen mezunlarına sahip, eğitim kalitesi ile Türkiye ve Avrupa’da örnek edinilen bir marka olmak.

Değerlerimiz:

Üniversitemiz kalite politikası ile eşgüdümlü olarak;

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir.

Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir.

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.

Girişimcilik faaliyetlerini destekler.

Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

Mezunlarımızın Çalışma Alanları:

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra; otel, lokanta ve ikram hizmetleri sektöründe; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, demi şefi, komi vb. rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilen, yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi, gastronomi uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Dileyen öğrencilerimiz, gereken şartları sağladıkları takdirde bölümümüz Yüksek Lisans programına da devam edebilir ve akademik kariyer imkânına da sahip olabilirler.

Mezuniyet Koşulları:

8 yarı yıllık eğitim sonucunda belirlenen en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersler ile 30 iş günü Kastamonu’da olmak üzere 92 iş günü zorunlu stajını başarıyla tamamlamış olmak.

Öğrencilerimizin staj yapabilecekleri işletmelere ve şartlara ilişkin detaylara ulaşmak için bağlantıya tıklayınız. https://turizm.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj Aynı zamanda bölüm öğrencileri fakülte içerisinde hizmet veren Parlayan Yıldız Konukevi ve Kastamonu Şehir Merkezinde yer alan ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Birimi olarak bilinen Yücebıyıklar Konağı’nın servis ve mutfak bölümünde stajlarını tamamlayabilirler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Amaçları;
PÖA1: Mesleğinin gereksinim duyduğu donanıma sahip, günceli takip eden, alanın gelişimine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek
PÖA2: Turizm sistemi içerisinde yer alan farklı hizmet sektörlerinin önde gelen ulusal ve uluslararası işletmelerinde çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek
PÖA3: Sektörde girişimci ruha sahip, sosyal, sorumluluk sahibi ve etik ilkeler çerçevesinde hareket eden bireyler yetiştirmek

Öğrenim Çıktıları
1.Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır. 
2.İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
3.Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.
4.Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular. Alanın gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını bilir ve mutfakta uygular.
5.Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.
6.Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
7.Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir. Gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdiği kişisel bakımına, hijyenine, giyim ve görünümüne özen gösterir. 
8.4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.
9.Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.
10.Türk ve dünya mutfaklarından yemekleri ve çeşitli pişirme yöntemlerini bilir, yiyecek üretimini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.
11.Sorumluluğunda çalışanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunur, öz eleştiri yapar ve alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Doç. Dr. Alev SÖKMEN
Doç. Dr. Alev SÖKMENBölüm Başkanı
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 09
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÇILGINOĞLU
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 19
Dr. Öğr. Üyesi Salih YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Salih YILDIZ
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 24
Arş. Gör. Demet GÜNER
Arş. Gör. Demet GÜNER
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 22
Arş. Gör. Ahmet Tuğrul KARAMUSTAFA
Arş. Gör. Ahmet Tuğrul KARAMUSTAFA
YÖK AKADEMİK


Telefon:0366 280 37 27
Dr. Öğr. Üyesi Elif Zeynep ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Elif Zeynep ÖZER Bölüm Başkan Yrd.
YÖK AKADEMİK
Telefon:0366 280 37 40
 Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇALIŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇALIŞKAN
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 08
 Dr. Öğr. Üyesi Aykut ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Aykut ŞİMŞEK
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 26
 Arş. Gör. Özge ÇAYLAK DÖNMEZ
Arş. Gör. Özge ÇAYLAK DÖNMEZ
YÖK AKADEMİK

Telefon:0366 280 37 14

Uygulama Mutfağı ve Restoranı


Mutfak Uygulama Laboratuvarı; genel mutfak alanı, pastane, bulaşıkhane, yemek sunum odası ve depo olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır. Mutfak alanında kız ve erkek öğrenciler için ayrılmış 2 ayrı soyunma odası bulunmaktadır. Mutfak, 25 öğrencinin aynı anda uygulamalı eğitim alabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yemek sunum odası da yine 30 öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği şekilde düzenlenmiştir.

Uygulama Laboratuvarı’nda Mutfak Uygulamaları, Türk Mutfağı, Dünya Mutfağı, Tatlı Pasta İşleri, Soğuk Mutfak gibi birçok uygulamalı eğitim verilmektedir. Ayrıca mutfak alanı içerisinde Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık dersi için ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde hazırlanan yemeklerin fotoğrafları profesyonel bir şekilde fotoğraflanmakta ve sergilenmektedir. Uygulama alanına ilişkin görseller ve Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılık dersi için ayrılmış mini stüdyoda çekilen yemek fotoğrafları aşağıda yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimize deneyim ve farkındalık kazandırmak amacıyla fakültemiz bahçesinde ata tohumlarını kullanarak çeşitli bahçe sebzeleri ve taze otları yetiştirdiğimiz bostanımız bulunmaktadır.

"Uygulama Mutfağı Kalite Belgeleri ve Talimat Listeleri" İçin Tıklayınız.

Bölüme ait resmi sosyal medya hesaplarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz;

İnstagram: @gastromonu   YouTube: /Gastromonu  Twitter: /gastromonuYücebıyıklar Konağı


Yücebıyıklar Konağı; Adil YÜCEBIYIKZADE (1902-1963) tarafından üniversitemize eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bağışlanmıştır.

Konak iki katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş katında iki oda, mutfak, bulaşıkhane, çay ocağı, geniş bir hol ve bir adet lavabo bulunmaktadır. Birinci katında üç oda, iki adet hol ve bir adet lavabo yer almaktadır. İkinci katında bir adet yatak odası, banyo, lavabo ve hol bulunmaktadır.

Mutfakta bir adet taş fırın, bir adet endüstriyel fırın, ızgara, fritöz ve dolaplar yer almaktadır.  Mutfağın yanında büyük bir bulaşıkhane, bulaşıkhane içerisinde de endüstriyel bulaşık yıkama makineleri yer almaktadır.

Yücebıyıklar Konağı ilk olarak 2005-2006 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Etnografya müzesi olarak bağışlanmıştır. Ardından Kastamonu Üniversitesine devredilen konak 2007-2009 yılları arasında KASUSEM (Kastamonu Sürekli Eğitim Merkezi) olarak değerlendirilmiştir. Sonraki süreçte Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Birimi olarak uygulama ve eğitim restoranı düzeninde değerlendirilen konak eğitim ve uygulama kapsamında yiyecek içecek hizmeti sunmuştur. Bir süre bu şekilde faaliyetini sürdüren konak pandemi süreciyle birlikte hizmetlerine ara vermiştir. 2021 yılında konağın yeniden açılış çalışmaları Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Hamdi TOPAL himayelerinde dekanımız başkanlığında fakülte çalışanlarımız tarafından yürütülmüştür. 28 Ekim 2021’de Turizm Fakültesi ve Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen “Gastronomi Atölyesi” etkinliğiyle yeniden hizmete başlamış olup, açılış Kastamonu Valisi Sayın Avni ÇAKIR, Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Galip VİDİNLİOĞLU ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Hamdi TOPAL tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış törenine kurum müdürleri, Kastamonu’nun değerli iş insanları, girişimcileri ve STK’lar iştirak etmişlerdir. Konağımız halen, fakülte öğrencilerimizin uygulama merkezi olarak Üniversite Personelimize hizmet vermekte ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Parlayan Yıldız Konukevi


Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Parlayan Yıldız Konukevi, Kuzeykent yerleşkesinde hizmet vermektedir. Konukevi, konaklama bölümü ve restoran ile Kastamonu Üniversitesi mensuplarına (çalışan, emekli ve öğrencileri) ve kamu görevlilerine hizmet vermektedir. Konaklama bölümü 6 oda, 14 yatak kapasitelidir. Doğalgaz ısıtma sistemli konukevinde her odada modern tuvalet-banyo, mini buzdolabı, ücretsiz kablosuz internet bağlantısı,  telefon, 24 saat sıcak su ve televizyon bulunmaktadır.

Parlayan Yıldız Konukevi eğitim öğretim döneminde hafta içi her gün 12.15 ile 13.30 saatleri arasında öğle yemeği için 50 kişiye kadar misafir ağırlayabilmektedir. Günlük 4 çeşit olmak üzere hazırlanan menüler; çorba, ana yemek, yan yemek ve tatlı/salata içermektedir.  Menüler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm başkanlığının denetiminde olmak üzere, konukevinin mutfak sorumlusu aşçımız ve bölüm öğrencilerimizin iş birliği ile hazırlanarak aylık olarak fakültemiz ve üniversitemiz internet sayfasındaki ilanlar bölümünde yayınlanmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimiz, konukevi bünyesinde yer alan mutfak, servis ve kat hizmetleri departmanlarında kısmi zamanlı ya da stajyer olarak istihdam edilmekte, bu sayede teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirebilmeleri amaçlanmaktadır.


 Parlayan Yıldız Konukevi hakkında detaylı bilgi için lütfen bağlantıya tıklayınız.

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/parlayan-yildiz-konukevi

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Alev SÖKMEN
(Bölüm Başkanı)
03662803709
------

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.