Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

TURİZM REHBERLİĞİ

Genel Bilgiler

Turizm Rehberliği Bölümü 2012 yılında açılmış olup, Türkiye'de Turizm Rehberliği lisans eğitimi veren sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Turizm Rehberliği programında lisans düzeyinde verilecek teorik ve uygulamalı öğretim ile iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye'yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, etkili iletişim becerilerine sahip, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Turizm Rehberliği bölümünün amacı; ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli turist rehberlerini yetiştirmenin yanı sıra Turizm Sistemi içerisinde yer alan farklı sektörlere nitelikli eleman yetiştirmektir. Ayrıca turizm sektörlerinde açık bulunan nitelikli işgücü gerektiren pozisyonlarda istihdam edilmek üzere yetiştirilmesi de sağlanacaktır. Böylece Türkiye Ekonomisi içinde sürükleyici olan turizm faaliyetlerinde gereksinim duyulan nitelikli personel açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. 


Misyon:
Üniversitemizin Turizm Rehberliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu somut ve somut olmayan turizm değerlerini yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde aktarabilecek, analitik düşünce yeteneğine, problem çözme becerisine ve derin bir bilgi birikimine sahip turist rehberi adayları ve turizm alanında nitelikli insan kaynağı ile rekabetçi girişimci adaylar yetiştirmektir.

Vizyon:
Turist rehberliği alanında sektörün gelişimine katkı sağlayan ve yön verebilen, nitelikli eğitimle nitelikli insan kaynağı yetiştirebilen alanda öncü bir bölüm olmak.


Değerlerimiz

Öz Disiplin
Kişinin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için davranışlarını ve alışkanlıklarını kontrol altında tutması; hedeflerine odaklanması, izlemesi gereken süreçleri takip ederek hedefe ulaşma sürecindeki psikolojik tutumlarıdır. Kişinin hislerini kontrol etme ve zayıf yönlerini aşma yeteneğidir.

Adalet
Doğru davranmak, insaflı, doğru, eşit olmak, eşit tutmak, zulmetmekten uzak olmak, her şeye tam hakkını vermek, hakkınca düzeltmek, kararlı ve ölçülü olmak, her şeyi yerli yerinde ve gereğince yapmak, istikamet ve hakkaniyet üzerinde olmaktır.

Dürüstlük
İçtenlik, doğruluk, açıklık gibi kişilik özelliklerine sahip olmaya işaret eder.

Şeffaflık
Kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir.

Ekip Ruhu
İnsanların egolarını ikinci plana atıp takımın başarısı için mücadele etmesiyle elde edilir. Takım üyelerinin, aynı zamanda hem birey olmaları hem de takımlarıyla tek vücut olmaları gerekir. Takım olmak demek, aynı değerleri paylaşıp ortak bir hedefe kilitlenmek demektir.

Hoşgörü
İnsanların onaylamadıkları davranışlara veya eylemlere müdahale etmemeleri gerektiği inancıdır. Her türden farklılıkları barış ve huzur içinde bir arada tutan moral bir ilkedir.

Yaratıcılık ve Proaktivite
Kişilerin kontrol edilmesi gereken durumlara veya görevlere katılmayı üstlendiği tutum, sorumlu yönetim, yenilikçi, etkili ve yüksek müdahale kapasitesini ifade eder.

İyi Niyet, Nezaket ve Saygı
Net ve yapıcı bir diyalog içinde olmak sürdürülebilir değer ve büyüme yaratabilmek için kritik önem taşır. Bu nedenle iletişimde saygılı, iyi niyet ilkeleri ve nezaket çerçevesinde yaklaşılmalıdır.

Gelişimde Süreklilik
Gelişim süreklidir ve belirli bir sıra izler. Gelişim durmaksızın ilerleyen ve belli dönemler içinde bazen hızlı bazen yavaşlayan birikimli bir süreçtir.


Mezunların Çalışma Alanları

  • Bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, müze rehberi olarak çalışabilme imkanı,
  • Seyahat acentası yöneticisi ve enformasyon memuru olma imkanı,
  • Kendi işlerii kurabilme ve iş yeri açabilme imkanı,
  • Havayolu şirketlerinde çalışma imkanı,
  • Etkinlik- organizasyon şirketlerinde çalışma imkanı,
  • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkanı,

 Mezuniyet Koşulları;

        8 yarı yıllık eğitim sonucunda belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri en az 240 AKTS kredilik başarıyla tamamlamış olmak,

        Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve gözetimi altında TUREB tarafından yapılan yurt içi uygulama gezilerinden en az en az birini tamamlamış olmak mezuniyet koşuludur.

        Bölümümüzde ayrıca zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Profesyonel Turist Rehberi Olma Koşulları;

        Ülkesel yurt içi uygulama gezi süresi en az otuz altı takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi ise her bir bölge için en az altı takvim günüdür. Ülkesel uygulama gezisi, TUREB'in gerekli gördüğü hallerde bölümlere ayrılarak yapılabilir. Uygulama gezilerinin tamamına katılarak diğer şartları yerine getirenler Ülkesel Turist Rehberi; uygulama gezilerini bölgesel düzeyde tamamlayıp diğer koşulları da yerine getiren öğrenciler ise başarılı oldukları bölgeler için Bölgesel Turist Rehberi olmaya hak kazanırlar.

      YDS' den alınan geçerlilik süresini yitirmemiş ve en az ilgili mevzuat gereğince belirlenen puanda (75 puan) veya bu puana denkliği ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer başarı belgesine sahip olmak veya TUREB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının gözetim ve denetiminde yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak.

Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Amaçları;

PÖA1: Turist rehberliği mesleğinin gereksinim duyduğu donanıma sahip, günceli takip eden, alanın gelişimine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek

PÖA2: Turizm sistemi içerisinde yer alan farklı hizmet sektörlerinin önde gelen ulusal ve uluslararası işletmelerde çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek

PÖA3: Sektörde girişimci ruha sahip, sosyal, sorumluluk sahibi ve etik ilkeler çerçevesinde hareket eden bireyler yetiştirmek


Doç. Dr. Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI
Doç. Dr. Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICIBölüm Başkanı
YÖK AKADEMİK 
Telefon: 0366 280 37 48
Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU
Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU
YÖK AKADEMİK 
Telefon: 0366 280 37 45
 Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI

YÖK AKADEMİK 

Telefon: 0366 280 37 10
Öğr. Gör. Hikmet HABERAL
Öğr. Gör. Hikmet HABERAL
YÖK AKADEMİK 
Telefon: 0366 280 37 41
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Eylül KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Eylül KOÇBölüm Başkan Yrd.
YÖK AKADEMİK 

Telefon: 0366 280 37 39
 Doç. Dr. Canan TANRISEVER 
Doç. Dr. Canan TANRISEVER 

YÖK AKADEMİK 

Telefon: 0366 280 37 34
 Arş. Gör. Yakup ERDOĞAN
Arş. Gör. Yakup ERDOĞAN

YÖK AKADEMİK 

Telefon: 0366 280 37 21
 Öğr. Gör. Serap BALCI
Öğr. Gör. Serap BALCI

YÖK AKADEMİK 

Telefon: 0366 280 37 35

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

No item found!

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI
(Bölüm Başkanı)
0366 280 37 48

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.