Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Neden İç Kontrol?
 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.
 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
iç kontrol nedir dokümanına ulaşmak için tıklayınız


İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Analizler


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi'ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Tıklayınız

Planlar


Formlar

Kastamonu Üniversitesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi İdari Personel Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız.

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız.

Uygun Olmayan Ürün Hizmet Formu İçin Tıklayınız.

Birim İşe Alıştırma Takip Formu İçin Tıklayınız.

 Süreçler (Prosesler)

 Eğitim Öğretim Hizmetleri Prosesi

 Ders Ekleme- Bırakma ve Mazeretli Ders Kayıt Prosesi

 Eğitim Öğretim Planı Prosesi

 ÖSYM Öğrenci Kayıt İşlemleri Prosesi

 Ders Muafiyeti İşlemleri Prosesi

Öğrenci Staj İşlemleri Prosesi

Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Prosesi

Tek Ders Sınav İşlemleri Prosesi

 Lisansüstü Eğitim Prosesi

Satın Alma Prosesi

Akademik Personel Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Prosesi

Taşınır İşlemler Prosesi

Geçici Görev Yolluğu Ödemesi Prosesi

İşçi Maaşı Prosesi

Maaş Prosesi

Doğrudan Temin İle Satın Alma Prosesi

Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi Prosesi

Maaş Ödemesi Prosesi (Personel Daire Başkanlığı)

Bölüm Başkanı Atama Prosesi

Görev Süresi Uzatımı Prosesi

İdari Personel Görevlendirme Prosesi

İdari Personel Yazı İşleri Prosesi

Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış Prosesi

Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş Prosesi

Taşınır Yıl Sonu Hesapları Prosesi

Taşınır Zimmet Düşme Prosesi

Taşınır Zimmet Verme Prosesi


Prosedürler

İç-Dış İletişim Prosedürü

Risk Analizi Prosedürü

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü


Bologna Bilgi Paketleri

Fakültemiz Bologna Bilgi Paketlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası ölçekte turizm sektörüne profesyonel, yenilikçi, milli ve evrensel değerlere sahip yönetici ve girişimci adayları yetiştirmek, turizmin gelişimine bilimsel, sektörel ve toplumsal anlamda katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde saygınlığı olan, tanınan ve uluslararası çalışmaları ile sözü geçen, bir turizm eğitim kurumu olmaktır.


Değerlerimiz

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi; 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder. 

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir. 

Girişimcilik faaliyetlerini destekler.

Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

Fakülte Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Burhan SEVİM

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Çetin AKKUŞ

Erasmus Değişim Programı Fakülte Koordinatörü 

Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU

Erasmus Değişim Programı Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü 

Arş. Gör. Dr. Emrah YAŞARSOY

Erasmus Değişim Programı Turizm Rehberliği Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Yakup ERDOĞAN

Erasmus Değişim Programı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Zeynep ÖZER 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem AVCI

Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇALIŞKAN

Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 

Arş. Gör. Dr. Emrah YAŞARSOY

Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü 

Arş. Gör.  Dr. Emrah YAŞARSOY


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.